Om oss

Organisation

Miljöpartiet de gröna i Malmös organisation består av medlemsmötet, styrelse, förtroendevalda, valberedning och revisorer. Dessutom finns ett kansli med organisatorisk personal och en politisk stab som arbetar på stadshuset.

Medlemsmötet

Medlemsmötet är Miljöpartiet i Malmös högsta beslutande organ. Alla medlemmar har närvaro- och yttranderätt och rätt att väcka frågor till mötet. Alla som varit medlemmar minst 30 dagar har rösträtt. Medlemsmötet hålls ungefär en gång i månaden och kallelse skickas ut till medlemmarna två veckor innan mötet. Årsmötet är ett medlemsmöte som sker årligen, som hålls på våren. På årsmötet väljs styrelse, valberedning, revisorer och ombud till Miljöpartiets kongress.

Styrelsen

Styrelsen ansvarar för att leda och utveckla organisationen och verkställa de beslut som fattas av medlemsmötet. Styrelsen sammanträder runt en gång i månaden. För att lyfta en fråga till styrelsemötet, skicka ett mejl till malmo@mp.se . Styrelsen består av nio personer och väljs av årsmötet.

Stadshuset

Miljöpartiet har en politisk stab som arbetar på kommunalrådsavdelningen på Stadshuset i Malmö. Staben består kommunfullmäktigegruppens gruppledare. och två politiska sekreterare.

Förtroendevalda

Miljöpartiet i Malmö har förtroendevalda i Malmö stads politiska organisation, i fullmäktige, nämnder och bolagsstyrelser. Kommunfullmäktigeledamöterna väljs av väljarna i allmänna val. Nämndsledamöterna väljs av kommunfullmäktige i början av mandatperioden.

Valberedning

Valberedningen har i uppgift att föreslå personer till de val som ska göras av medlemsmöten. Om du är intresserad av ett politiskt uppdrag, vet någon som vore lämplig eller vill veta mer om vilka uppdrag som finns, tveka inte att kontakta valberedningen. Valberedningen består av fem personer.

Revisorerna

Revisorernas uppgift är att granska hur styrelsen bedriver verksamheten och att ekonomin sköts på ett ansvarsfullt sätt. Revisorerna inkommer med en rapport till årsmötet om hur arbetet gått, och man redogör för årsmötet om man anser att styrelsen bör få ansvarsfrihet eller inte. De gröna i Malmö har en revision bestående av två personer.

Grön Ungdom

Grön Ungdom är Miljöpartiets ungdomsförbund, huvudsakligen för medlemmar upp till 26 år. De kämpar för en rättvis framtid där utsläppen minskar och där flyktingar välkomnas med värme. Grön Ungdom finns över hela landet, och har en lokalavdelning i Malmö: Grön Ungdom Malmö. Grön Ungdom Malmö jobbar för att få upp det gröna budskapet på agendan lokalt som globalt. Medlemskap i Grön Ungdom är gratis och alla medlemmar under 26 år blir automatiskt medlemmar även i Miljöpartiet. För information om hur du blir medlem i Grön Ungdom se deras hemsida.

Du kan även engagera dig i Grön Ungdom Syd, Grön Ungdoms regionavdelning i Skåne och Blekinge. Deras Facebook hittar du här.

Gröna Studenter

Gröna Studenter är Miljöpartiets studentförbund och är länken mellan högskolevärlden, politiskt engagemang och Miljöpartiets parlamentariska arbete. De kämpar för ett hållbart studentliv och för att politiska beslut ska baseras på vetenskap och forskning och inte på populism eller kortsiktiga vinstintressen. Medlemskap i Gröna Studenter är gratis och alla medlemmar blir automatiskt medlemmar även i Miljöpartiet. För information om hur du blir medlem i Gröna Studenter se deras hemsida.

Kansli

Partiorganisationen i Malmö utgår från Miljöpartiet de gröna i Malmös kansli som ligger på Drottningtorget 2 A. Där jobbar personalen och organisationens aktiviteter och möten sker för det mesta där. Kansliet är i regel öppet på dagtid.

Miljöpartiet i Malmös medlemmar kan boka kansliet för möten av politisk och/eller medlemskaraktär eller för medlemsrelaterat arbete. Lokalavdelningens aktiviteter har förtur, i övrigt är det först till kvarn som gäller.

Lokaler som går att boka:

Stora salen

Lilla mötesrummet

Observera att om en vill boka hela kansliet så måste en boka stora salen och lilla mötesrummet. Om hela kansliet är bokat så kan inte någon annan använda kök eller eventuellt annat utrymme mer än de anställda som alltid har tillgång till sitt kontorsrum.

Länk till bokningssystemet.

Om ni har några frågor och kontakta kansliet på 040-234600 eller till malmo@mp.se.Här hittar du våra viktigaste styrdokument