Lediga uppdrag

Förtroendeuppdrag

Som politiskt parti utser vi i demokratisk ordning förtroendevalda. Vid varje årsmöte väljer lokalavdelningens medlemmar bland annat en styrelse, valberedning och revisorer. Inför allmänna val väljer vi personer för att stå på valsedlar för att representera Miljöpartiet i kommunfullmäktige, regionfullmäktige och riksdagen. Uppdrag finns också på regional nivå inom Miljöpartiet i Skåne och politiska uppdrag i Region Skåne och dess bolag samt inom förvaltnings-, hov- och kammarrätten. Se Miljöpartiet i Skåne för mer information eller nomineringar till dessa. Det finns slutligen uppdrag på nationell och internationell nivå som utlyses på riksvalberedningens sida.

Hur du blir förtroendevald

Alla medlemmar har möjlighet att bli förtroendevalda. Vi har ett öppet och demokratiskt förfarande där vi uppmuntrar alla våra medlemmar att nominera sig. Det kan vara en fördel och ett bra sätt att våga ta steget att gå en av våra utbildningar innan! Lediga uppdrag utlyses av styrelsen, bereds av valberedningen och tillsätts av medlemmarna genom en nomineringsprocess.

Om du är intresserad av ett uppdrag, vet någon annan som vore lämplig, eller vill veta mer om vilka uppdrag som finns, tveka inte att kontakta valberedningens sammankallande Louise Arndt på louise.arndt@mp.se. Om du är intresserad av uppdrag i valberedningen bör du i stället kontakta styrelsens ordförande.

Att vara förtroendevald för Miljöpartiet

Att vara förtroendevald för Miljöpartiet innebär att man alltid, i viss mån, representerar Miljöpartiet och dess medlemmar och de gröna värderingarna. Det är viktigt att vara medveten om detta ansvar, att du blir en företrädare för partiet, när du tar ett förtroendeuppdrag.

Lediga uppdrag

Styrelseledamot för MP Malmö

Som styrelseledamot för Miljöpartiet Malmö är du med och tar ekonomiska och organisatoriska beslut gällande avdelningens styrning och framtid. Du förväntas delta på styrelsemöten ungefär en gång i månaden samt närvara på medlemsmöten och hålla i vissa interna aktiviteter.

Ersättare till distriktsombudsgruppen

Distriktsombudsgruppen representerar MP Malmö vid MP Skånes distriktsmöten, motsvarande våra medlems- och årsmöten. Som ersättare är du med och bestämmer hur MP Malmö ska rösta på dessa möten, och röstar ifall att ett ordinarie ombud inte kan närvara på mötena.

OBS! Kandidera senast söndagen den 20 maj genom att mejla valberedningens sammankallande Louise Arndt, louise.arndt@mp.se. Valberedningen uppmuntrar medlemmar oavsett bakgrund att söka uppdragen.