Utbilda dig!

För att rusta oss inför mandatperioden kommer Miljöpartiet i Malmö under hösten att arrangera studiecirklarna grön politisk grundkurs och politiskt hantverk.

Fördjupa dig i den gröna ideologin!

I oktober startar vår studiecirkel Grön politisk grundkurs. Studiecirkeln kommer behandla grunderna i den gröna ideologin. Studiecirkeln vänder sig till både nya och gamla medlemmar som vill diskutera mer övergripande politiska frågeställningar - exempelvis syn på makt, vårt ekonomiska system och hur vi ska förhålla oss till klimatförändringarna.


När: Fyra måndagar, 1/10, 8/10, 15/10 samt 22/10, kl 18-20

Var: Miljöpartiets kansli, Drottningtorget 2 a.

Hur: Skriv till malmo@mp.se för frågor och anmälan.

Lär dig politiskt hantverk!

I november startar vår studiecirkel politiskt hantverk. Studiecirkeln riktar sig till medlemmar i Miljöpartiet de gröna i Malmö som är nyfikna på hur det är att vara politiker för Miljöpartiet i Malmö Stad. Studiecirkeln består av fyra träffar som tillsammans rör det viktigaste som hör till det politiska hantverket. Den politiska organisationen i kommunen, samarbetet i nämnder, offentligheten och grundläggande retorik är de områden som som vi kommer fokusera på. Studiecirkeln ger dig bra förutsättningar att ta ett politiskt förtroendeuppdrag i framtiden.

När: Fyra måndagar, 12/11, 19/11, 26/11 samt 3/12, kl 18-20

Var: Miljöpartiets kansli, Drottningtorget 2 a.

Hur: Skriv till malmo@mp.se för frågor och anmälan.