Utbilda dig!

För att rusta oss inför både valrörelsen och nästa mandatperiod kommer Miljöpartiet i Malmö under våren att arrangera studiecirklarna grön politisk grundkurs och politiskt hantverk.

Lär dig att kampanja!

Valet 2018 är planetens viktigaste val. Klimatet är vår tids ödesfråga, ansvaret ligger på oss, och vårt ledarskap behövs nu. Både nya och gamla medlemmar är varmt välkomna till vår kampanjutbildning som kommer att fokusera på:

    • Vår politik
    • Målgrupper
    • Sociala medier
    • Våra kampanjmetoder


När: Torsdag 16 augusti, kl 18-20

Var: Miljöpartiets kansli, Drottningtorget 2 a.

Hur: Skriv till malmo@mp.se för frågor och anmälan.