Utbilda dig!

För att rusta oss inför både valrörelsen och nästa mandatperiod kommer Miljöpartiet i Malmö under våren att arrangera studiecirklarna grön politisk grundkurs och politiskt hantverk.

Lär dig att kampanja!

Valet 2018 är planetens viktigaste val. Klimatet är vår tids ödesfråga, ansvaret ligger på oss, och vårt ledarskap behövs nu. Både nya och gamla medlemmar är varmt välkomna till vår kampanjutbildning som kommer att fokusera på:

    • Vår politik
    • Målgrupper
    • Sociala medier
    • Våra kampanjmetoder


NÄR: Onsdag 16 maj, kl 18-20 (OBS nytt datum)

VAR: Miljöpartiets kansli, Drottningtorget 2 a.

HUR: Skriv till malmo@mp.se för frågor och anmälan.


Utbildningen kommer också att arrangeras den 31 maj kl.18-20.

Lär dig det politiska hantverket!

I maj startar studiecirkel Politiskt hantverk. Studiecirkeln riktar sig till medlemmar i Miljöpartiet de gröna i Malmö som är nyfikna på hur det är att vara politiker för Miljöpartiet i Malmö Stad.

Studiecirkeln består av fyra träffar som tillsammans rör det viktigaste som hör till det politiska hantverket. Den politiska organisationen i kommunen, samarbetet i nämnder, offentligheten och grundläggande retorik är de områden som som vi kommer fokusera på. Studiecirkeln ger dig bra förutsättningar att ta ett politiskt förtroendeuppdrag i framtiden.

Studiecirkeln träffas vid fyra tillfällen kl.18-20 på följande datum: 7/5, 14/5, 22/5 och 28/5.

Anmäl ditt intresse till: malmo@mp.se.