Utbilda dig!

Studiecirklar

Fördjupa dig i den gröna ideologin!

I februari startar vår studiecirkel Grön politisk grundkurs. Studiecirkeln kommer behandla grunderna i den gröna ideologin. Studiecirkeln vänder sig till både nya och gamla medlemmar som vill diskutera mer övergripande politiska frågeställningar - exempelvis syn på makt, vårt ekonomiska system och hur vi ska förhålla oss till klimatförändringarna.

Studiecirkeln träffas vid fyra tillfällen kl.18-20 på följande datum:

18 februari

25 februari

4 mars (studiecirkeln deltar på temamedlemsmötet)

11 mars

Anmäl intresse till malmo@mp.se.

Varmt välkomna!