Utbilda dig!

Studiecirklar


POLITISKT HANTVERK

I november startar vår studiecirkel politiskt hantverk. Studiecirkeln riktar sig till medlemmar i Miljöpartiet de gröna i Malmö som är nyfikna på hur det är att vara politiker för Miljöpartiet i Malmö Stad.

Studiecirkeln består av fyra träffar som tillsammans rör det viktigaste som hör till det politiska hantverket. Den politiska organisationen i kommunen, det politiska arbetet i nämnder, offentligheten och grundläggande retorik är de områden som som vi kommer fokusera på. Studiecirkeln ger dig bra förutsättningar att ta ett politiskt förtroendeuppdrag i framtiden.

Studiecirkeln träffas fyra gånger kl. 18-20 på följande datum:

11/11

18/11

25/11

9/12

Anmäl intresse till malmo@mp.se

Varmt välkommen!