De gröna förändrar Malmö!

Välkommen till Miljöpartiet de gröna i Malmö!

Miljöpartiet i Malmö är en öppen avdelning. Vi vill att alla som delar våra värderingar ska känna att det finns en plats, och att det känns roligt och meningsfullt att engagera sig hos oss.

Här på medlemswebben hittar du information om vad som händer i lokalavdelningen och hur du kan engagera dig!


Gå med i ett kampanjteam!

Miljöpartiet i Malmö har tre kampanjteam. Teamen är ett sätt att kanalisera engagemang i lite mindre grupper, för att man ska kunna påverka kampanjandet man deltar i och lära känna de man deltar tillsammans med bättre. Teamen är också ett sätt att nå våra målgrupper och att testa olika kampanjmetoder.

Information om varje kampanjteam hittar du här.