Värva en vän!

Hjälp den gröna rörelsen att växa, ta med en vän till Miljöpartiet!

För att lyckas göra något åt klimatförändringarna och bygga Malmö helt måste vi bli fler.

Vi​ ​vet​ ​att​ ​en​ ​värld​ ​är ​möjlig​ ​där ​​alla​ ​kan​ ​leva​ ​goda, hälsosamma liv​​ ​utan​ ​att tära på naturen och försämra förutsättningarna för kommande​ ​generationer. Vi vet att Malmö kan vara en stad där alla har lika möjlighet att nå sin fulla potential, utan att hämmas av kränkningar, ojämlikhet och rasism. Men för att uppnå våra visioner behöver Miljöpartiet växa!

Har du en vän som brinner för klimatet? Eller en bekant som kämpar för social rättvisa? Ta med hen in i den gröna rörelsen!

Under våren satsar Miljöpartiet i Malmö på att välkomna så många nya medlemmar som möjligt. Har du en vän som är intresserad av att vara med och förändra? Våga fråga om hen vill bli medlem i Miljöpartiet! Börja i din närhet, värva en vän!