Kampanjteam!

Gå med i ett kampanjteam!

Miljöpartiet i Malmö har tre kampanjteam. Teamen är ett sätt att kanalisera engagemang i lite mindre grupper, för att man ska kunna påverka kampanjandet man deltar i och lära känna de man deltar tillsammans med bättre. Teamen är också ett sätt att nå våra målgrupper och att testa olika kampanjmetoder. Du behöver inte vara med på teamets alla aktiviteter för att vara med i ett kampanjteam.

Kampanjteamen är ett projekt vid sidan av vår reguljära valkampanj som fortfarande håller mobil valstuga med hjälp av en lådcykel på platser och evenemang där vi kan ha många samtal.

Läs och gå med i ett kampanjteam här under!

Miljöpartiet på besök

Miljöpartiet på besök vill prata lika rätt med malmöborna, om hur alla i Malmö ska ha lika möjlighet att nå sin fulla potential utan att hämmas av rasism, ojämlikhet och kränkningar. Deras kampanj kommer att äga rum på olika bostadsområden i Malmö där det delas ut material, bjuds på kaffe och knackas på dörrar.

Miljöpartiet på besök träffas på några lördagar mellan 11-14 och några vardagar 12.30-14.30. Vid kampanjtillfällena samtalar gruppen med malmöbor och samlas också alltid själva för att äta något och prata gröna vänner emellan. Teamet leds av Bassem Nasr, kontakta honom via bassem.nasr@mp.se om du är intresserad av att vara med!

Diamant

Diamant är ett kampanjteam som kommer fokusera sina kampanjer på platser där människor vistas lite längre stunder, så som parker, stränder och lekplatser. Miljöfrågan är i fokus i deras kampanjaktiviteter och målgruppen är kvinnor i 30-40-årsåldern.

Diamants närmaste kampanjer kommer vara odling utanför stadsbiblioteket, deltagande i Pridefestivalen och en aktivitet vid Ribban där vi plockar skräp och passar samtidigt på att prata om exempelvis havsmiljön.

Diamant är en platt grupp vars aktiviteter planeras av mentorskapsgruppen Duva. Alla är välkomna att vara del av kampanjteamet. Vill du ingå i Diamant? Skriv till julia.gronholm@gmail.com!

Framtiden

Framtiden fokuserar på att nå unga och består av unga personer. Klimat och en hållbar stad är huvudfrågorna. Det handlar om att bygga en hållbar stad, och en trevlig stad, det visar Framtiden genom att själva ha trevligt tillsammans och presentera alternativ på hur staden skulle kunna se ut. En kampanj gruppen gör är att rulla ut en park och ha picknick på asfalterade platser i staden. Gruppen har sina kampanjaktiviteter på platser där unga vistas, universitet, gymnasieskolor och studentboenden är några platser. Det kommer också vara en del kvällskampanjer vid Möllan!

Vill du vara med? Kontakta ellen.kasimir@mp.se!