Valrörelsen 2018

Valrörelsen har börjat

Vi​ ​vet​ ​att​ ​en​ ​värld​ ​är ​möjlig​ ​där ​​alla​ ​kan​ ​leva​ ​goda, hälsosamma liv​​ ​utan​ ​att tära på naturen och försämra förutsättningarna för kommande​ ​generationer. Vi vet att Malmö kan vara en stad där alla har lika möjlighet att nå sin fulla potential, utan att hämmas av kränkningar, ojämlikhet och rasism.

Malmö växer rekordsnabbt. Människor från hela världen vill flytta hit och det är glädjande. Men många Malmöbor har svårt att bli en del av vårt samhälle, många har svårt att få tag på ett jobb och en bostad och allt för många barn växer upp i otrygga miljöer och har svårt att klara sin skolgång.

I Miljöpartiet vet vi, att ​om​ ​vi​ ​ska​ ​lyckas​ ​göra​ ​något ​åt​ klimatförändringarna och bygga Malmö helt måste vi agera och vi måste göra det nu. Klimatet är vår tids ödesfråga, ansvaret ligger på oss, och vårt ledarskap behövs nu. Vi vet att det går. Vägen till ett hållbart och modernt samhälle kräver att vi gör allt vi kan för att sänka utsläppen, skydda djur och natur, öka jämställdheten och minska orättvisorna. Klimatkrisen kan lösas men vi måste göra det tillsammans. Och vi måste agera!

Märta Stenevi, kommunalråd stadsbyggnad och service, jobbar för en tät grön stad.