A-team

Vårt fokus är att nå akademiker som är småbarnsföräldrar. 
Våra fokusfrågor är skola, förskola och hur vi ska skydda staden mot klimatpåfrestningar. 
Vi vill gärna prata om hur vi måste motverka klimatkrisen så att våra barn kan få ett hållbart liv i Malmö.

Kampanjledningen består av Anders Åkesson, Johanna Öfverbeck, Märta Stenevi  och Ragna Weisteen.

Ifall man vill hjälpa oss i A-team så gå med i vår facebookgrupp.