Utbildning

Lär med Miljöpartiet i Malmö
Hösten 2015 anordnar Miljöpartiet i Malmö  två studiecirklar; Klimatsäkrat Skåne och om Partiprogrammet. Mer information om respektive cirkel finner du nedan.

Klimatsäkrat Skåne

Klimat- och miljö nätverket bjuder in till studiecirkeln Klimatsäkrat Skåne som startar den 26 augusti kl 18.30. I cirkeln utgår vi från rapporten Klimatsäkrat Skåne.
Till första mötet bör sammanfattningen, kapitel 1 och kapitel 3 vara lästa i rapporten Klimatsäkrat Skåne. Rapporten finns att låna i biblioteket på kansliet vid Drottningtorget 2a eller se den digitalt på: http://www.cec.lu.se/sites/cec.prodwebb.lu.se/files/klimatsakrat_skane_65mb.pdf.

Fundera gärna på följande frågor till första träffen:
  • Vad vill du ha ut av cirkeln?
  • På vilka sätt tror du klimatförändringarna kommer att drabba Malmö?
  • Hur ser du på den vertikala samverkan som finns/bör finnas nationellt/regionalt/kommunalt?
  • Vad tror du om målen som finns för Region Skåne?

Cirkelledare: Urban Vikblom
Upplägg: Fem träffar, à 2 timmar, ungefär en gång per månad
När:
Bokade datum är onsdag 26/8, onsdag 23/9, onsdag 21/10 obs! ändrad till 28/10, måndag 16/11 och onsdag 16/12.
Tid
: kl
18.30 - 20.30
Plats: Kansliet på Drottningtorget 2a.
Anmälan:
görs till malmo@mp.se, gärna nån dag innan start 26/8 för att underlätta inköp av tilltugg.


Vill du vara cirkelledare för vår studiecirkel om det gröna partiprogrammet?


Vill du leda en studiecirkel om vårt gröna partiprogram? I höst hoppas vi kunna arrangera en studiecirkel utifrån Miljöpartiets partiprogram. Ett förslag på upplägg finns i studiehandledningen som gjorts av riksorganisationen i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Utifrån vad du som cirkelledare vill kan dock upplägget justeras och fördjupas. Som cirkelledare ges du även möjlighet till fortbildning i samarbete med Vuxenskolan som ger intyg som cirkelledare.
Om du har frågor om vad det innebär och/eller vill anmäla ditt intresse så kontakta Pia Bergenholtz på pia.bergenholtz@mp.se eller 040-23 46 00.


Studiecirkel: Partiprogram

Vad står i det partiprogrammet? Hur påverkar det oss? Partiprogrammet är Miljöpartiets gemensamma politiska grund. Partiprogrammet, som antogs av kongressen 2013, ger vägledning och stöd i utvecklingen vår lokala politik men det är också den politik som allmänhet, media och de andra politiska partierna förknippar med Miljöpartiet i Malmö. Det är därför viktigt att vi processar frågorna och diskuterar dem, utifrån våra lokala förutsättningar och politiska idéer. Cirkeln startar under förutsättning att vi har minst tre deltagare, inkl. cirkelledare.

Cirkelledare:
Upplägg
: Fem träffar, à 2 timmar.
När:

Tid

Plats: Kansliet på Drottningtorget 2a.
Anmälan:
görs till malmo@mp.se.https://docs.google.com/a/mp.se/file/d/0B0Ax7zFRufBFek96bWtiVXlGV0U/editning/t%C3%A4nk%20gr%C3%B6nt.jpg

http://www.mp.se/om/partiprogramVåra studiecirklar görs i samarbete med:

http://www.sv.se/sv/Organisationforening/Organisationer-SV-samarbetar-med/Miljopartiet/mp/