Utbildning

Lär med Miljöpartiet i Malmö
Under våren 2018 anordnar Miljöpartiet i Malmö två studiecirklar för att förbereda medlemmarna för valrörelsen och nästa mandatperiod; Grön politisk grundkurs och Politiskt hantverk. Mer information om respektive cirkel finner du nedan.

Grön politisk grundkurs

I mars startar studiecirkeln Grön politisk grundkurs. Studiecirkeln utgår från boken Tänk grönt, Miljöpartiets partiprogram och dagsaktuella artiklar. Studiecirkeln vänder sig till både nya och gamla medlemmar och är ett utmärkt tillfälle att få diskutera mer övergripande politiska frågeställningar som syn på makt, vårt ekonomiska system och hur vi ska förhålla oss till klimatförändringarna. 
 
Upplägg: Fyra träffar, à 2 ½ timmar, i mars månad
När:
5/3, 12/3, 19/3 och 20/3 
Tid
: kl 18.00 - 20.30
Plats: Kansliet på Drottningtorget 2a.
Anmälan:
görs till malmo@mp.se, gärna nån dag innan start 5/3 f
ör att underlätta inköp av tilltugg.


Politiskt hantverk

I maj startar studiecirkel Politiskt hantverk. Studiecirkeln riktar sig till medlemmar i Miljöpartiet de gröna i Malmö som är nyfikna på hur det är att vara politiker för Miljöpartiet i Malmö Stad.

Studiecirkeln består av fyra träffar som tillsammans rör det viktigaste som hör till det politiska hantverket. Den politiska organisationen i kommunen, samarbetet i nämnder, offentligheten och grundläggande retorik är de områden som som vi kommer fokusera på.  Studiecirkeln ger dig bra förutsättningar att ta ett politiskt förtroendeuppdrag i framtiden.

Upplägg: Fyra träffar, à 2 ½ timmar, i maj månad.
När:
7/5, 14/5, 21/5 och 28/5
Tid
kl 18.00 - 20.30
Plats: Kansliet på Drottningtorget 2a.
Anmälan:
görs till malmo@mp.se.https://docs.google.com/a/mp.se/file/d/0B0Ax7zFRufBFek96bWtiVXlGV0U/editning/t%C3%A4nk%20gr%C3%B6nt.jpg

http://www.mp.se/om/partiprogramVåra studiecirklar görs i samarbete med:

http://www.sv.se/sv/Organisationforening/Organisationer-SV-samarbetar-med/Miljopartiet/mp/