Kontakt‎ > ‎

Organisation

Miljöpartiet de gröna i Malmö har en organisation som består av medlemsmötet, styrelse, förtroendevalda, valberedning och revisorer. Dessutom finns ett kansli, och en stab som arbetar på stadshuset.

Medlemsmötet
Medlemsmötet är högsta beslutande organ i Miljöpartiet i Malmö. Alla medlemmar har närvaro- och yttranderätt, och alla medlemmar har rätt att väcka frågor till medlemsmötet. Alla som varit medlemmar minst 30 dagar har rösträtt. Medlemsmötet hålls ungefär en gång i månaden, och kallelse skickas ut till medlemmarna två veckor innan mötet äger rum. Det ska även framgå på medlemswebben när medlemsmöte närmar sig. Ett medlemsmöte per år är årsmöte, som är på våren. Då väljs styrelse, valberedning, revisorer och ombud till Miljöpartiets rikskongress.

Styrelsen

Styrelsen ansvarar för att leda partiorganisationen, utveckla organisationen, och verkställa de beslut som fattas av medlemsmötet. Styrelsen sammanträder regelbundet, ca en gång i månaden. Styrelsen väljs av årsmötet. Om en medlem har en idé på något som Miljöpartiet i Malmö borde göra, så går det jättebra att skriva ett mail till kansliet malmo@mp.se så kan styrelsen ta upp frågan. Styrelsen sammanträder ungefär en gång per månad. Styrelsen består av nio personer, kontaktuppgifter till de som sitter i styrelsen hittar du här

Valberedning
Valberedningen har i uppgift att föreslå personer till de val som ska göras av medlemsmöten. Valberedningen för De Gröna i Malmö består av 5 personer. Om du är intresserad av ett politiskt uppdrag, vet någon annan som vore lämplig, eller vill veta mer om vilka uppdrag som finns, tveka inte att kontakta valberedningen.

Revisorerna
Revisorernas uppgift är att granska hur styrelsen bedriver verksamheten och att ekonomin sköts på ett ansvarsfullt sätt. Revisorerna inkommer med en rapport till årsmötet om hur arbetet gått, och man redogör för årsmötet om man anser att styrelsen bör få ansvarsfrihet eller inte. De gröna i Malmö har en revision bestående av tre personer. Kontaktuppgifter till Miljöpartiet de Gröna i Malmös revision hittar du här.
Kansli
Partiorganisationen i Malmö utgår från Miljöpartiet de gröna i Malmös kansli som ligger på Drottningtorget 2 a, där våra anställda jobbar. Från kansliet utgår allt arbete med bl.a. sakpolitiska nätverk, kampanjer, möten och allt vad det innebär. Kansliet är i regel öppet på dagtid, mer information om öppettider och kontaktuppgifter hittar du här.
De Gröna i Malmös medlemmar kan boka kansliet för möten av politisk och/eller medlemskaraktär eller för medlemsrelaterat arbete.
MP Malmös aktiviteter har förtur, i övrigt är det först till kvarn som gäller.

Vänligen glöm ej att diska och städa upp efter er!
Platser som går att boka :
  • Stora salen
  • Lilla mötesrummet
Observera att om en vill boka hela kansliet så måste en boka stora salen och lillamötesrummet. Om hela kansliet är bokat så kan inte någon annan använda kök eller ev annat utrymme mer än de anställda som alltid har tillgång till sitt kontorsrum.
Länk till bokningssystemet.
Om ni har några frågor och
kontakta kansliet på 040-234600 eller till malmo@mp.se.

Förtroendevalda
Miljöpartiet i Malmö har förtroendevalda i Malmö stads politiska organisation, i fullmäktige, nämnder och bolagsstyrelser. Kommunfullmäktigeledamöterna väljs av väljarna i allmänna val. Nämndsledamöterna väljs av kommunfullmäktige i början av mandatperioden. Kontaktuppgifter till de förtroendevalda för Miljöpartiet de Gröna i Malmö hittar du här.

Stadshuset
Miljöpartiet har även en stab som arbetar på kommunalrådsavdelningen på Stadshuset i Malmö. Den består av de som arbetar för Miljöpartiet på Stadshuset, två kommunalråd, de tre politiska sekreterarna och kommunfullmäktigegruppens gruppledare, kontaktuppgifter till dem finner du här.