Engagera dig‎ > ‎Förtroendeuppdrag‎ > ‎

Nämndeman i tingsrätten

Nämndemän är lekmannadomare i Sveriges domstolar som tillsammans med en lagfaren domare dömer i rättegångar. Det är viktigt att nämndemännen speglar det svenska samhället. Nämndemannauppdraget är ett opolitiskt uppdrag med en tjänstgöringsperiod om fyra år. Att nämndemän väljs av partiorganisationer lever kvar från en tid då betydligt fler än i dag var partianslutna. Representativiteten i nämndemannakåren kan förbättras och Miljöpartiet de gröna i Malmö har valt att tillåta välja nämndemän som inte är medlemmar. För dig som kandiderar till nämndemannauppdraget utan att vara medlem gäller att du inte heller får vara medlem i något annat parti, att du har minst en referens som är medlem och att du inte har rätt att motkandidera om du inte är valberedningens förslag.

Dessutom gäller enligt lag att du måste ha fyllt 18 år, vara svensk medborgare och folkbokförd i Malmö kommun. Du får inte vara satt i konkurs och inte jobba i rättsväsendet. Du måste vara lämplig med hänsyn till bland annat omdömesförmåga, självständighet och laglydnad. Ändras någon av dessa förutsättningar under mandatperioden bör du kontakta både partiet och tingsrätten.

Miljöpartiet de gröna i Malmö arbetar för en bred representation i alla sammanhang, men när det gäller nämndemän ska vi enligt lag "eftersträva en allsidig sammansättning med hänsyn till ålder, kön, etnisk bakgrund och yrke". Om det dessutom är möjligt "bör de personer väljas som inte tidigare tjänstgjort som nämndemän eller som tjänstgjort kortast tid". Det är dock viktigt att poängtera att detta inte ska hindra någon från att nominera sig.

Regler kring nämndemän finns i Rättegångsbalkens fjärde kapitel. Om du är intresserad av att bli nämndeman i tingsrätten bör du besöka informationswebbplatsen Bli nämndeman och avdelningen Nämndemän på Sveriges domstolars webbplats, samt information om vår nomineringsprocess. Har du frågor kan du kontakta valberedningens sammankallande Charlotte Bergström (lobe@live.se).