Engagera dig‎ > ‎Förtroendeuppdrag‎ > ‎

Lediga uppdrag


Den 18 september är det dags för nästa medlemsmöte och då ska flera val genomföras. Är du intresserad av att kandidera eller nominera till något av uppdragen? Det gör du via  den här länken: https://goo.gl/htNYwc 

Sista dagen att kandidera och nominera till dessa uppdrag är satt till den 3 september.

Följande uppdrag ska tillsättas på medlemsmötet:

- Styrelseledamot för Miljöpartiet de gröna i Malmö
Styrelseledamot är ett av de tyngsta interna uppdragen inom MP Malmö. Som ledamot av styrelsen är du, tillsammans med övriga medlemmar av styrelsen, ansvarig för att verksamhetsplan och budget följs, och att organisationen utvecklas och drivs på ett så bra sätt som möjligt.

-Styrelseledamot för Parkeringsövervakning i Malmö AB 
PÖMAB är ett kommunalt bolag med ansvar för parkeringsövervakning på gatumark, vilket inbegriper parkeringsvakter och p-mätare. Uppdraget som styrelseledamot i PÖMAB är huvudsakligen inte politiskt och styrelsens främsta ansvar är personalfrågor.

- Ledamot av Näringslivsberedningen
Näringslivsberedningen ligger under kommunstyrelsen och bereder ärenden som relaterar till näringslivsfrågor till kommunfullmäktige och kommunstyrelse. Detta är ett relativt tungt politiskt uppdrag och sökande bör ha goda kunskaper om näringslivsfrågor.

- Ersättare i Miljönämnden
Miljönämndens främsta uppdrag är att se till att en rad lagar och författningar, framförallt Miljöbalken, efterlevs. Nämnden har även förebyggande uppgifter inom sitt ämnesområde samt leder och samordnar arbetet med Malmö stads miljöprogram. Dessutom handhar nämnden kommunens konsumentvägledning, energirådgivning samt budget- och hyresrådgivning. Som ersättare i nämnden behöver du inte ha någon tidigare erfarenhet av politiskt arbete, men ett intresse för miljöfrågor och en förmåga att ta in mycket information är välkommet.

- Ledamot av Malmös råd för den nationella minoriteten romer
Detta råd är helt nyinrättat och kommer framförallt att fungera som ett samråds- informations- och remissorgan vad gäller övergripande frågor som rör den romska befolkningens livsvillkor i Malmö. Rådet kommer att ligga under Arbetsmarknads- och Socialnämnden och sammanträda fyra gånger per år. Ett genuint intresse för den romska befolkningens situation och en förmåga att lyssna in efterfrågas för det här uppdraget.

- Ersättare av Malmös råd för den nationella minoriteten romer 
Precis som för uppdraget som ledamot är det framförallt viktigt att ersättaren har ett intresse för frågorna och av att samråda med och ta del av den romska befolkningens perspektiv.

Har du frågor om uppdragen eller hur beredningen går till? Kontakta valberedningens vice sammankallande Marie Engqvist Ridell på marie.engqvist@hotmail.com eller 0704857794.