Engagera dig‎ > ‎Förtroendeuppdrag‎ > ‎

Lediga uppdrag

Här nedan kan du läsa om våra lediga uppdrag. Om Du har några frågor så tveka inte att kontakta valberedningens sammankallande Malte Roos på malte.roos1994@gmail.com.

På medlemsmötet den 18 juni så ska medlemmarna välja personer som ska representera partiet på olika uppdrag. Ni har nu möjlighet att kandidera och nominera andra till dessa uppdrag. Sista datum att skicka in sin kandidatur eller nominering till valberedningen är den 4 juni.
Ni skickar in er kandidatur eller nominering genom att fylla i formuläret här

Uppdragen som ska beredas är:
Nämndeman i Malmö Tingsrätt
Vice ordförande Servicenämnden
Vice ordförande Miljönämnden
Styrelseledamot i Miljöpartiet i Malmö
Valberedare i Miljöpartiet i Malmö

Ifall att den nuvarande ersättaren i Servicenämnden eller Miljönämnden föreslås som ny vice ordförande så kommer valberedningen också att bereda valet till ersättare i den relevanta nämnden. Det är därför möjligt att även kandidera och nominera till de uppdragen, men de blir endast relevanta ifall att nuvarande ersättare väljs till vice ordförande på medlemsmötet i juni.
Nedan följer en kort beskrivning av de olika uppdragen, som kan vara rimliga att bifoga i utskicket.
 
Nämndeman i Malmö Tingsrätt - Ett opolitiskt uppdrag där du sitter i Tingsrätten och dömer i olika mål och ärenden. Ingen juridisk utbildning behövs men det är viktigt att du är opartisk och förhåller dig till lagen.
 
Vice ordförande i Servicenämnden - Servicenämnden utför service och tjänster till Malmö stads förvaltningar och kommunala bolag samt ansvarar för förvaltning och byggnation av kommunala fastigheter. Servicenämnden ska även underlätta för stadens förvaltningar genom att samordna och effektivisera service och tjänster som Malmöborna behöver. Som vice ordförande är det därför viktigt att du har kunskap om och intresse för de frågorna. Vice ordförande har stort ansvar för förhandlingarna med S och övriga partier samt sitter i arbetsutskottet och kan hoppa in som mötesordförande ifall ordinarie ordförande är borta. Det är därför viktigt att du har erfarenhet av förhandlingar och av att leda möten.
 
Vice ordförande i Miljönämnden - Miljönämnden har högsta ansvar för kommunens miljöarbete och kontrollerar att övriga nämnder och förvaltningar följer Miljöbalken samt kommunens egna miljöbeslut. Som vice ordförande är det viktigt att du har kunskap om och intresse för miljöfrågorna. Vice ordförande har här ett stort ansvar för förhandlingarna med S och övriga partier samt sitter i arbetsutskottet och kan hoppa in som mötesordförande ifall ordinarie ordförande är borta. Det är därför viktigt att du har erfarenhet av förhandlingar och av att leda möten.
 

Interna förtroendeuppdrag

Styrelseledamot i Miljöpartiet i Malmö - Som styrelseledamot ansvarar du för att driva avdelningen framåt och stärka den inför den kommande valrörelsen. Du är, tillsammans med övriga styrelsemedlemmar, ansvarig för att verksamheten sköts på ett lagligt och stadgemässigt sätt och gör att avdelningen utvecklas och frodas. Tidigare styrelseerfarenhet är önskvärt men inget krav.

Valberedare i Miljöpartiet i Malmö - Som valberedare har du en viktig nyckelfunktion i Miljöpartiet i Malmö.  Din uppgift är, tillsammans med dina valberedarkollegor, att hitta lämpliga personer till olika uppdrag i partiet. Styrelsen bereder valet till valberedningen. Om du är intresserad av uppdraget i valberedningen kan du kontakta styrelsens ordförande.

Du kan även läsa mer om förtroendeuppdrag på medlemswebben: malmo.medlem.mp.se/engagera-dig/fortroendeuppdrag.