Engagera dig‎ > ‎Förtroendeuppdrag‎ > ‎

Avsäga uppdrag

Avsägelse av uppdrag under mandatperioden ska skickas till Christina Sundvall, Juridiska avdelningen, Malmö stad, 205 80 Malmö eller mailas till christina.sundvall@malmo.se. Skicka kopia till Tona, politisk sekreterare och MP Malmös kansli, tona.ishaq@mp.se och malmo@mp.se.

Avsägelsen ska innehålla vilket uppdrag det är du vill lämna, ditt namn, kontaktuppgifter samt vilket datum du önskar lämna uppdraget. Avsägelsen kommer att hamna i kommunens postlista och är därmed en offentlig handling.

Har du frågor rörande avsägelser så kontakta:
Tona Ishaq,
040-344095, tona.ishaq@mp.se eller Miljöpartiets kansli, 040 23 46 00, malmo@mp.se.