Engagera dig‎ > ‎Förtroendeuppdrag‎ > ‎

Avsäga uppdrag

Avsägelse av uppdrag under mandatperioden ska skickas till Christina Sundvall, Juridiska avdelningen, Malmö stad, 205 80 Malmö eller mailas till christina.sundvall@malmo.se. Skicka kopia till Johanna, politisk sekreterare och MP Malmös kansli, johanna.ofverbeck@mp.se och malmo@mp.se.

Avsägelsen ska innehålla vilket uppdrag det är du vill lämna, ditt namn, kontaktuppgifter samt vilket datum du önskar lämna uppdraget. Avsägelsen kommer att hamna i kommunens postlista och är därmed en offentlig handling.

Har du frågor rörande avsägelser så kontakta:
Johanna Öfverbeck
,
040-344095, johanna.ofverbeck@mp.se eller Anne-Sophie Samnegård, 040-234600, anne-sophie.samnegard@mp.se.