Engagera dig‎ > ‎

Förtroendeuppdrag

Som politiskt parti utser vi i demokratisk ordning förtroendevalda. Vid varje årsmöte väljer lokalavdelningen medlemmar till Miljöpartiet de gröna i Malmös styrelse, valberedning, revisorer med mera. Inför allmänna val väljer vi namn till våra valsedlar för att representera Miljöpartiet i kommunfullmäktige, regionfullmäktige och riksdagen. Efter de allmänna valen väljer vi ett antal politiker i den kommunala organisationen, kommunala bolag och nämndemän i tingsrätten. Om en förtroendevald av någon anledning hoppar av sitt uppdrag ska fyllnadsval göras. Uppdrag finns också på regional nivå inom Miljöpartiet i Skåne och politiska uppdrag i Region Skåne och dess bolag samt inom förvaltnings-, hov- och kammarrätten. Se Miljöpartiet i Skåne för mer information eller nomineringar till dessa. Det finns slutligen uppdrag på nationell och internationell nivå som utlyses på riksvalberedningens sida.

Hur du blir förtroendevald

Alla medlemmar har möjlighet att bli förtroendevalda. Det är oftast en fördel och ett bra sätt att våga ta steget att genomgå de kurser som anordnas. Vi har ett öppet och demokratiskt förfarande där vi uppmuntrar att så många medlemmar som möjligt att nominera sig. Lediga uppdrag utlyses av styrelsen, bereds av valberedningen och tillsätts av medlemmarna genom en nomineringsprocess. Uppdragen annonseras på sidan för lediga uppdrag samt i nyhetsbrevet som skickas ut via epost.

Om du är intresserad av ett uppdrag, vet någon annan som vore lämplig, eller vill veta mer om vilka uppdrag som finns, tveka inte att kontakta valberedningens sammankallande Louise Arndt på louise.arndt@mp.se. Om du är intresserad av uppdrag i valberedningen bör du i stället kontakta styrelsens ordförande.

Läs här om du behöver avsäga dig ett förtroendeuppdrag innan din mandatperiod är slut.