Andra Gröna

Grön Ungdom
Grön Ungdom är Miljöpartiet de grönas ungdomsförbund, huvudsakligen för medlemmar upp till 28 år. Grön Ungdom är en del av Miljöpartiet. Det innebär inte bara att de driver samma politik som partiet utan också att de är med och utformar den. Alla medlemmar i Grön Ungdom, under 28, blir automatiskt medlemmar i Miljöpartiet. Grön Ungdom finns över hela landet, och har en lokalavdelning i Malmö: Grön Ungdom Malmö. Grön Ungdom Malmö jobbar för att få upp det gröna budskapet på agendan lokalt som globalt.

I Grön ungdom Malmös styrelse sitter Adam Turesson (språkrör), Klas Sivén (kassör) och Jenna Pystanen (ledamot).

Har du frågor om vad som är på gång i Grön Ungdom Malmö, hör av dig till Klas via e-mail: 
 klassivn@gmail.com
För att komma till Grön Ungdom Malmös hemsida klicka här. Grön Ungdom Malmö har även en Facebook-sida: Grön Ungdom Malmö.
Grön Ungdom finns även på regionnivå, och kallas Grön Ungdom Syd. Skåne och Blekinge ingår i Grön Ungdom Syd. Grön Ungdom Syd har en hemsida som finns här.

Gröna Studenter

Gröna Studenter är Miljöpartiet de grönas studentförbund. Gröna Studenter bildades 2002 för att vara länken mellan högskolevärlden, politiskt engagemang och Miljöpartiets parlamentariska arbete. Gröna Studenter fungerar som ett nätverk och ett forum för studenter som är intresserade av grön politik. Gröna Studenter är en del av Miljöpartiet, och Miljöpartiets studentförbund. Det innebär inte bara att vi driver samma politik som partiet utan också att de är med och utformar den. Vi träffas regelbundet och diskuterar politik, gör manifestationer och utbildar oss inom gröna frågor. Enklaste sättet att komma i kontakt med Gröna studenter Malmö är att maila till språkrör Albin Erlandsson: erlandsson.c.albin@gmail.com eller att gilla vår Facebook sida Gröna Studenter Malmö.

Gröna seniorer

Gröna seniorer är ett nätverk som består av Miljöpartister som är över 55 år. Kontaktperson för Gröna seniorer i Malmö är Bo Adamsson. Bo nås på e-post bo.adamsson@gmail.com, eller på telefon 0706-55 16 83.