Arkiv

Här finner du de dokument som de Gröna i Malmö delar med allmänhet och medlemmar. Nyhetsbreven går ut till medlemmar som har angett sin e-post, torsdagar jämna veckor.
Nyhetsbrev, stadgar kontaktuppgifter och övriga dokument är synliga och öppna här för allmänheten.
Medlemmar som är inloggade med ett googlekonto och är medlem i google-gruppen Malmö medlemmar, klicka här för att begära medlemskap (medlemskap i Miljöpartiet krävs för att få åtkomst), kan även se "Malmö medlemmar" mappen nedan som innehåller bl.a. protokoll, styrdokument och handlingsprogramsutkast. När du klickar på mapparna/dokumenten nedan så öppnas de i nya fönster och du hamnar i google drive.